Vizualizacije

View 0_2Prije nego li započnete s izgradnjom objekta svakako bi bilo korisno prikazati vaš novi projekt pomoću 3d modeliranja i renderinga. Modeliranjem objekta u tri dimenzije projekti automatski dobivaju na kvaliteti, razni detalji koji bi mogli biti problem u toku gradnje se lakše uoče i riješe. Kada takve 3d modele smjestimo u prostor i izradimo renderinge dobiju se slike objekata u prostoru što je najbolja i najrealnija prezentacija projekta. Cilj vizualizacija je prezentacija objekata, namještaja i ostalih 3d modela radi lakše prostorne predodžbe, kako projekti ne bi ostali samo na 2d nacrtima na papiru i bili uočljivi samo od strane struke.

Vizualizacije su dostupne u sljedećim oblicima:

  • slike različitih rezolucija iz različitih perspektiva
  • 3d tlocrti namještenog prostora
  • panoramski prikaz (rotacija 360° iz određene točke prostora)
  • 3d animacije (virtualni kratki filmovi oko i unutar objekta)