Izrada kamina

Izrada kamina

Izrada kamina

Budući da je na webu teško pronaći kvalitetan opis izrade kamina, ovjde ćemo ukratko opisati osnovne korake takvog projekta. U ovom se slučaju radi  o obzidavanju gusanog ložišta kako se vidi na slici. Prvo što morate znati je kako otprilike vaš kamin treba izgledati i zatim morate odabrati ložište u odnosu na dimnja i na potrebe grijanja. Svako se ložište ovisno o veličini može ozidati na razne načine. U pronalasku ložišta nailaziti ćete na najbolja ložišta po jako niskim cijenama, zatim na ista takva, ali za cijenu bar tri puta veću. Zbog nedovoljno informacija u ovom je slučaju odabrana neka sredina, solidna cijena i solidno ložište. Kod obzidavanja kamina važno je pripaziti na sljedeće stvari – u prostor kamina treba dovesti zrak za izgaranje izvana, kamin treba postaviti na čvrstu i tvrdu podlogu i treba pripaziti da dimnjak bude zadovoljavajućeg oblika (izbjeći horizontalne dijelove) i promjera (prema specifikacijama ložišta). Ako kamin nema vlastiti dovod zraka, trošiti će zrak iz vašeg stana što može dovesti do manjka kisika i izbacivanja  dima u prostoriju. Tada ćete morati za vrijeme gorenja vatre u kaminu držati barem jedan prozor malo otvoren, što svakako nije dobro rješenje jer cilj kamina je zagrijati vaš životni prostor. Ako dimnjak nije dovoljno visok i dovoljno velikog promjera, morat ćete ugrađivati ventilatore kako bi dim izlazio van, što je opet posao koji se mogao izbjeći.

   IMAG0344

Prilikom pozicioniranja i obzidavanja ložišta ima prilično posla. Bitno je sve dobro izmjeriti i naručiti kamen dobre veličine za oblaganje prostora oko samog ložišta kamina. Budući da je u ovom projektu kamin u konačnici oblagan knaufom, trebalo je kvalitetno izolirati prostor toplog zraka.

Kamini ne moraju samo zagrijavati prostoriju u kojoj se loži, provedite cijevi za ventiliranje i možete topli zrak odvesti u druge prostorije, možete kamin spojiti na centralno grijanje, tada samo morate izabrati ložište koje u sebi ima izmjenjivač, koje je zato predviđeno. Ložišta ne služe samo za estetiku. Ono je sigurno najprirodniji oblik grijanja.

IMG_20141123_181456 IMG_20141123_181513

Na slikama iznad možete vidjeti konačan izgled kamina. Ostavljen je prostor iza kamina koji je estetski prihvatljiv, a funkcionalno jako bitan. U taj se prostor može složiti poprilično drva za ogrjev, kako ne bi svaki dan morali nositi nove zalihe.

No Comments

Post A Comment